Laatste update
05-05-2022
Organisatie - Overheid

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Sinds 1830 maakt West-Vlaanderen deel uit van het onafhankelijk geworden België.

De eerste helft van de 20e eeuw vormt de regio het strijdtoneel van twee wereldoorlogen. Tot tweemaal toe wordt hij bezet en bevrijd, talrijke monumenten en gedenkstenen getuigen van deze periode. 
In de 20e eeuw ontpopt West-Vlaanderen zich tot een economische hoogvlieger en zeer attractieve regio in Vlaanderen, België en Europa.

De provincie West-Vlaanderen werkt sinds 1996 gebiedsgericht. Dit houdt in dat naast he

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/ - 23-08-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Provincie West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Provincie West-Vlaanderen
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Provinciale Overheden
Kennisdomeinen
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
Heeft als dienst
Dienst Vergunningen - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Uitleendienst - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Groendienst - Provinciebestuur West-Vlaanderen
De groep bestaat uit
Deputatie - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Provincieraad West-Vlaanderen
Gelinkte personen
Jurgen Vanlerberghe
Gedeputeerde
Peter Norro
Diensthoofd leefomgeving
Carl Decaluwé
Gouverneur
Geert Anthierens
Provinciegriffier
Stijn Lombaert
Bestuursdirecteur

Info