Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Provinciebestuur West-Vlaanderen

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Labels
Sinds 1830 maakt West-Vlaanderen deel uit van het onafhankelijk geworden België. De eerste helft van de 20e eeuw vormt de regio het strijdtoneel van twee wereldoorlogen. Tot tweemaal toe wordt hij bezet en bevrijd, talrijke monumenten en gedenkstenen getuigen van deze periode. In de 20e eeuw ontpopt West-Vlaanderen zich tot een economische hoogvli…

Sinds 1830 maakt West-Vlaanderen deel uit van het onafhankelijk geworden België.

De eerste helft van de 20e eeuw vormt de regio het strijdtoneel van twee wereldoorlogen. Tot tweemaal toe wordt hij bezet en bevrijd, talrijke monumenten en gedenkstenen getuigen van deze periode. 
In de 20e eeuw ontpopt West-Vlaanderen zich tot een economische hoogvlieger en zeer attractieve regio in Vlaanderen, België en Europa.

De provincie West-Vlaanderen werkt sinds 1996 gebiedsgericht. Dit houdt in dat naast het algemene beleid vanuit het provinciehuis Boeverbos, een beleid 'op maat van de streek' wordt ontwikkeld waarin de specifieke kansen en problemen van een streek centraal staan. Die werking gebeurt rond tal van thema's: duurzaamheid, sociale economie, plattelands- en dorpsontwikkeling, recreatie, grensoverschrijdende samenwerking, ... De provincie werkt hiervoor samen met lokale actoren en de andere overheden.

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/
Datum bronvermelding: 23/08/2020