Laatste update
12-10-2021
Organisatie - Overheidsdienst

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Sinds 1830 maakt West-Vlaanderen deel uit van het onafhankelijk geworden België.

De eerste helft van de 20e eeuw vormt de regio het strijdtoneel van twee wereldoorlogen. Tot tweemaal toe wordt hij bezet en bevrijd, talrijke monumenten en gedenkstenen getuigen van deze periode. 
In de 20e eeuw ontpopt West-Vlaanderen zich tot een economische hoogvlieger en zeer attractieve regio in Vlaanderen, België en Europa.

De provincie West-Vlaanderen werkt sinds 1996 gebiedsgericht. Dit houdt in dat naast he

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/ - 23-08-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Provincie West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Provincie West-Vlaanderen
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Provinciale Overheden
Kennisdomeinen
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
West-Vlaamse overheidsorganisaties
West-Vlaams beleid
Heeft als dienst
Dienst Waterlopen - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Vergunningen - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Uitleendienst - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Groendienst - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Griffie & Fiscaliteit - Provinciebestuur West-Vlaanderen
De groep bestaat uit
Deputatie - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Gelinkte personen
Carl Decaluwé
Gouverneur
Geert Anthierens
Provinciegriffier
Sabien Lahaye-Battheu
Gedeputeerde
Bart Naeyaert
Gedeputeerde
Jurgen Vanlerberghe
Gedeputeerde

Info