Laatste update
08-07-2020
Bron: facebook.com
08-07-2020
Organisatie - Overheidsdienst

Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne | De Panne

Bron: facebook.com
08-07-2020

Bezoekerscentrum Duinpanne ligt midden in een gevarieerd wandelparadijs: in de Oosthoekduinen, vlakbij het Calmeynbos en het Westhoekreservaat. Het provinciaal bezoekerscentrum ‘Duinpanne’ is vrij toegankelijk en opgebouwd rond de thema's zee, strand en duin. Ook de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de kuststreek komt aan bod. Hoe leefden de mensen vroeger in onze duinen? Van zout- en zandwinning, landbouw, veeteelt en visserij tot jacht, waterwinning, bosbouw en toerisme... 

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2008 Bezoekerscentrum Duinpanne
Naamwijziging
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2226249572
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Bezoekerscentrum Duinpanne
Commerciële naam Bezoekerscentrum Duinpanne
Adres Olmendreef 2 , 8660 De Panne
Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2226249572
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Commerciële naam Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Adres Olmendreef 2 , 8660 De Panne
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Toerisme en recreatie
Trefwoorden
Bezoekerscentra
Natuur- en milieueducatie
West-Vlaamse overheidsorganisaties
Geografische duidingen
De Panne

Info