Over ons

Initiatiefnemer

KennisWest is een product van het provinciebestuur West-Vlaanderen.

Wat

Het informatieportaal KennisWest biedt een overzicht van actualiteit, documentatie, kennis en informatie over de sociaal-economische ontwikkeling van de Provincie West-Vlaanderen of die daar nuttig voor zijn.

Het aanbod staat voornamelijk in functie van de ondersteuning op de werkplek, bij onderzoek of beleidsvoorbereiding.

Doelgroep

Het portaal mikt niet alleen op ondernemerswereld, lokale besturen, middenveld, kennisinstellingen en onderwijs, maar ook op het ruime publiek.

Werking

Informatiemedewerkers screenen dagelijks de pers, vakbladen en onlinebronnen en volgen gevestigde organisaties en periodieken op binnen het Vlaamse werkveld.

De verzamelde informatie wordt met betekenisvolle labels gesitueerd in haar context van beleid, geografische ligging en maatschappelijke evoluties. (information linking/linked data).

Zo wordt, naast het verzamelen van documentatie en het beschrijven ervan, ook feitelijke kennis opgebouwd over de sociaal-economische sectoren en actoren in West-Vlaanderen.

Duidelijke keuzes

Kwaliteit primeert op kwantiteit. Door de bewust brede scope van sociaal-economische informatie, zit je als gebruiker niet gevangen in een thema of sector. De strenge selectie laat alleen correcte, eerlijke en degelijke informatie door die interessant is voor de regio West-Vlaanderen. De selectie is niet gebaseerd op algoritmes maar is mensenwerk. Deze arbeidsintensievere aanpak zorgt voor een beperkter maar meer doelgericht aanbod.

Als initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen heeft KennisWest een openbaar doel. Het staat daarbij garant voor onafhankelijkheid en bereikbaarheid. Dit wil zeggen: enerzijds geen agressieve marketing of eenzijdig opiniërende informatie, anderzijds wel duidelijke contactgegevens en een werkwijze die groot belang hecht aan je privacy.

KennisWest wil niet alles zelf verzamelen, maar vooral de oorspronkelijke kennisbron bevestigen en versterken. Hiervoor verwijst KennisWest zoveel mogelijk naar de onlineversie bij de kennisbron zelf, met aandacht voor vindbaarheid, unieke webadressen en duurzaamheid van raadpleging.

Raadpleging

Het aanbod bieden we zoveel mogelijk digitaal aan. Als onlineverspreiding auteursrechtelijk niet mogelijk is, kun je altijd een afspraak maken via het Kenniscentrum West.

Fysieke materialen zijn, afhankelijk van het soort materiaal of de publicatiedatum, raadpleegbaar in het Ondernemerscentrum Brugge, VONK of een lokale openbare bibliotheek. Deze info vind je altijd terug in KennisWest.

Belangrijkste functionaliteiten van KennisWest

  • Je kan KennisWest als portaal gebruiken via KennisWest Vandaag, als catalogus met sterke zoekfunctionaliteit via KennisWest.be of als gepersonaliseerd portaal via Mijn KennisWest. Bij Mijn KennisWest kan je zelf je portaal inrichten op basis van je selectie van regio’s of gemeenten, Kennisdomeinen, Kennistools, Organisaties of Periodieken.
  • De kwartaalnieuwsbrief KennisWest-Info houdt je op de hoogte van het aanbod en de activiteiten van KennisWest.
  • Via dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse KennisWest Updates krijg je via mail een overzicht van nieuwe informatie over jouw thema's.
  • Interessante items kun je bijhouden in je bewaarlijst en opslaan in PDF- of Excel-formaat.

Zelf bijdragen?

Je kunt zelf actualiteit, documentatie of feiten signaleren of doorgeven. Zo kun je je organisatie of producten op KennisWest vindbaar maken. Dit geldt alleen voor informatie met een niet-commercieel doel.

Andere producten en diensten van het Kenniscentrum van de Provincie

  • Het label West-Vlaanderen Werkt staat voor een eigen magazine en ander journalistiek werk. Je kan het magazine via KennisWest online raadplegen, je laten attenderen bij een nieuwe editie of een fysiek abonnement nemen.
  • GISWest is de provinciale dienstverlening die ruimtelijke gegevensverwerking ondersteunt, zowel intern als extern. Het GISWest-platform is een verzameling van webdiensten, met onder meer de publieke GISWest-geoloketten. Die geven overheden, ondernemingen, organisaties en burgers de mogelijkheid om bepaalde ruimtelijke informatie te raadplegen, te analyseren en te verwerken.
  • Het Steunpunt Data & Analyse ontwikkelde samen met de andere Vlaamse provincies de website ‘www.provincies.incijfers.be’. Deze site ontsluit op een gebruiksvriendelijke manier data en stelt die voor in tabellen, kaarten, grafieken en presentaties. De gebruiker kan gegevens opvragen over thema’s als ‘demografie’, ‘wonen’, ‘werken’, ‘onderwijs’, ‘zorgaanbod’, ‘armoede’ enz. Deze data kunnen geraadpleegd worden over verschillende jaren (tot 1990) én verschillende gebiedsniveaus (gemeente, deelgemeente, provincie, streek enz.).
De producten en een selectie van de rapporten van GISWest en het Steunpunt Data & Analyse worden ook ontsloten in KennisWest.