Cookieverklaring

Versie 19 augustus 2020. Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie.

Deze cookieverklaring is van toepassing op de website www.kenniswest.be (hierna aangeduid als "website").

De website is eigendom van Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-Andries. Het provinciebestuur is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Het gebruik van cookies door de Provincie West-Vlaanderen kadert binnen het algemene beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie vind je in de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden.

Voorafgaande inlichting n.a.v. het Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-311/18.

Als je akkoord gaat met het gebruik van de optionele cookies op deze website, kunnen we niet garanderen dat de verstrekkers van de cookies jouw gegevens niet voor eigen doeleinden gaan gebruiken of niet gaan meedelen aan de autoriteiten in hun land van herkomst. Onder de wetgeving in de VS zijn bedrijven immers verplicht om onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens te verstrekken aan inlichtingendiensten en autoriteiten (ook gegevens van EU-onderdanen). In het geval van dergelijke overdracht van gegevens heb je niet dezelfde rechten als deze die je hebt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kan hier ook niet tegen in beroep gaan.

Cookies


Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links:
Internet ExplorerGoogle ChromeFireFoxSafari.

Inzage in je gegevens of wijzigingen doorgeven

Voor inzage in jouw gegevens kan je ons via volgende manieren contacteren:

  • Per brief: stuur je vraag per brief naar Functionaris voor Gegevensbescherming, Provinciehuis Boeverbos, Dienst COOP, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries.
  • Per e-mail: stuur je vraag naar [email protected].

Let op: om jouw vraag te beantwoorden kan het zijn dat we een bewijs van jouw identiteit nodig hebben. Dit kan bv. een kopie of een scan van je identiteitskaart zijn. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Meer informatie vind je op volgende pagina's: Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden.

Vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bel ons

0493 31 29 52