Toegankelijkheidsverklaring Kenniswest.be

Versie 1.0 – 2 december 2022

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op kenniswest.be, een informatieportaal van de Provincie West-Vlaanderen.

De Provincie West-Vlaanderen streeft ernaar haar websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 2 december 2022 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld nadat de volgende methoden werden toegepast:

  • audit verwezenlijkt met de BOSA-tools Accessibility Check
  • audit verwezenlijkt met WAVE Evaluation Tool (WebAIM)
  • kritische analyse op basis van de WCAG 2.1 (AA) richtlijnen

Via consultatie met experten halen wij bijkomend op wat niet met automatische screening kan worden vastgesteld. Voor nieuwe ontwikkelingen gebruiken wij enkel nog WCAG 2.1-compatibele componenten en patronen aangeboden door onze applicatiepartners.

1. Nalevingsstatus Kenniswest.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

1.1 Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

1.2 Onevenredige last

Kenniswest.be publiceert documenten zoals PDF-bestanden in het kader van het opzet van het informatieportaal. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen met de dienst in kwestie voor een toegankelijk alternatief.

De Provincie West-Vlaanderen zet in op toegankelijkheid en neemt bovenstaande tekortkomingen mee bij doorontwikkelingen van het portaal. Naast deze aanpassingen worden ook vernieuwingen van richtlijnen rond toegankelijkheid opgevolgd en bij nieuwe ontwikkelingen de WCAG 2.1 standaard als basis gehanteerd.

2. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld en voor het laatst herzien op 02/12/2022.

3. Feedback en contactgegevens

Ondervind je problemen en heb je hulp nodig om informatie te vinden? Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van www.kenniswest.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op met KennisWest.

4. Handhavingsprocedure

Indien je niet tevreden bent met het antwoord van KennisWest dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de provincie.