KennisWest

Blijf op de hoogte van documentatie, actualiteit, evenementen en dienstverlening over jouw streek, sector of interessegebied.
West-Vlaanderen - De gedreven provincie

Raadpleging en auteursrecht

Onze verzamelde documentatie willen we zo dicht mogelijk bij de werkplek aanbieden. Daarnaast willen we onze gebruikers zo dicht mogelijk bij de kennisbron brengen.

Dit doen we uit respect voor de maker, de auteursrechten en om de gewoonte te stimuleren zich bij de bron te informeren.

Onze manier van werken is als volgt:

In de beschrijving van fysieke publicaties en artikels vind je per item de wijze van raadpleging.

  1. Indien fysieke publicaties -met uitgavedatum na 2018- raadpleegbaar zijn bij de openbare bibliotheken, verwijzen we voor raadpleging door naar de Vlaamse catalogus (www.bibliotheek.be). Met het interbibliothecair leenverkeer kan je via jouw gemeentelijke openbare bibliotheek boeken lenen uit andere openbare bibliotheken.
  2. Enkele recente fysieke publicaties zijn raadpleegbaar in onze presentatiehoek in VONK binnen hun openingsuren.
  3. Historisch waardevolle fysieke publicaties en artikels worden bewaard in het OC Tolhuis. Deze kunnen na afspraak geraadpleegd worden.

We proberen zoveel mogelijk digitaal te bewaren door voorkeur te geven aan digitale documentatie en te digitaliseren. Bij documentatie van externen werken we op volgende wijze.

  1. Indien we een online link hebben van gratis beschikbare documentatie, verbergen we de digitale vorm (pdf). We zetten de digitale vorm pas beschikbaar indien de online link naar de kennisbron niet meer werkt of de lezer zich bij ons geregistreerd heeft. We doen dit niet indien een organisatie ons schriftelijk vraagt om hun digitale vorm meteen publiek te plaatsen of nooit publiek te plaatsen maar enkel toestemming geeft deze ter plaatse in het kenniscentrum ter beschikking te stellen.
  2. Indien we via een abonnement of lidmaatschap digitale documentatie opnemen, wordt deze altijd online verborgen en enkel ter plaatse in het kenniscentrum ter beschikking gesteld. We volgen dit niet indien een organisatie ons schriftelijk toestemming geeft om (na een bepaalde periode) hun digitale vorm publiek te plaatsen.
  3. Het provinciebestuur West-Vlaanderen heeft een overeenkomst met Belga voor het ter beschikking stellen van persartikels. Van persartikels die doorstromen via Belga wordt een korte beschrijving publiek geplaatst. Raadpleging van het volledig artikel is enkel beschikbaar voor geregistreerde gebruikers via een link naar het platform Gopress.

Ga je als auteur of uitgever niet akkoord met onze presentatie of bewaring van je werken, gelieve contact op te nemen zodat wij deze kunnen aanpassen of stopzetten.

Wil je als auteur of uitgever zelf informatie aanleveren of wil je dat de leesrechten van je werken uitgebreider mogen kan je ook contact opnemen. We nemen enkel informatie op met een niet-commercieel doel en werken die passen binnen de scope van KennisWest. De beslissing tot opname ligt bij de redactie van KennisWest en we staan daarbij garant voor onafhankelijkheid.