Laatste update
13-10-2022
Bron: westtoer.be
17-11-2020
Organisatie - Overheid

Westtoer apb | Brugge

Bron: westtoer.be
17-11-2020

Westtoer is een autonoom provinciebedrijf (apb). Dat betekent dat Westtoer een overheidsbedrijf is, maar met de flexibiliteit van een private organisatie. Het bedrijf situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector) en wil al die spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector samenbrengen. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2001 Westtoer
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0267388418
Maatschappelijke naam Westtoer
Adres Koning Albert I-laan 120 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Autonoom provinciebedrijf
Toerwest
Maatschappelijke naam Toerwest
Kennisdomeinen
Analyses en onderzoek
Informatie en kennisdelen
Toerisme en recreatie
Trefwoorden
Regionaal toerisme
West-Vlaamse overheidsorganisaties
West-Vlaamse onderzoekscentra
West-Vlaamse informatiecentra
Geografische duidingen
Kust, Toeristische en recreatieve regio (Beleidsregio)
Westhoek, Toeristische en recreatieve regio (Beleidsregio)
Brugse Ommeland, Toeristische en recreatieve regio (Beleidsregio)
Leiestreek, Toeristische en recreatieve regio (Beleidsregio)

Info

Krijgt subsidies Vlaams Gewest
01/04/2022
Krijgt subsidies Vlaams Gewest
17/12/2021
Opgericht
01/01/2000