Ontwikkeling - Project

IJzer- en Handzamevallei: Klimaatsponzen in de Westhoek

Dat we voor klimaatuitdagingen staan en acties op terrein nodig zijn, hoeft geen betoog. De IJzer- en Handzamevallei fungeren in samenhang met haar bovenlopen als een soort klimaatspons. Waterbergend en waterafvoerend indien nodig, waterinfiltratie en watercaptatie op die plaatsen waar dit het best kan. Op Vlaams niveau behoren De IJzer- en Handzamevallei tot die gebieden met het grootste potentieel als waterbergende systemen.

Sinds jaren werken verschillende actoren in de Westhoek samen aan mee…

Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ijzer-en-handzamevallei-klimaatbuffer-in-de-westhoek - 30-04-2024