Publicatie - Beleidsdocument

Beslissing Vlaamse Regering 'Erkenning droogte tussen 1 maart en 31 augustus 2022 als ramp'

Oorspronkelijke titel: Erkenning droogte tussen 1 maart en 31 augustus 2022 als ramp
Bron: vlaanderen.be
06-06-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: VR 2023 0206 DOC.0640

In de loop van 2022 veroorzaakte een periode van ernstige droogte in Vlaanderen schade.Dit schadelijk weersverschijnsel werd afgetoetst aan de vereiste wetenschappelijke erkenningscriteria, gesteld in artikel8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.Op basis van de analyse is gebleken dat de wetenschappelijke adviesinstantie (het KMI) bev

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=Erkenning%20droogte - 06-06-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan