Laatste update
20-03-2024
Bron: © Erwin Derous
17-01-2020
Ontwikkeling - Infrastructuurproject

Natuurgebied De Blankaart (Diksmuide)

Bron: © Erwin Derous
17-01-2020

De Blankaart is een laaggelegen, moerassig natuurgebied in Diksmuide en Houthulst. Het gebied rond de Blankaartvijver ligt in de overstromingsvallei van de IJzer en is van oudsher bekend voor het rietmoeras en de zogenaamde broeken, laaggelegen hooilanden die in de winter overstroomd worden door de IJzer. Het is een hotspot voor vogels en het is daarom deel van het Europees vogelrichtlijngebied IJzervallei. Het projectgebied omvat 927 ha. Ongeveer de helft ervan is eigendom van Natuurpunt of van

Bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/DeBlankaart.aspx - 17-01-2020

In De Blankaart (Woumen-Diksmuide) maakt De Watergroep drinkwater op basis van oppervlaktewater uit de IJzer en de polders van het Blankaartgebied.

Het groot betonnen spaarbekken is achthoekig van vorm en 120 voetbalvelden (60 ha) groot. Er kan 3 miljoen m³ water in: ruim voldoende om een derde van de kustprovincie elke dag van drinkwater te voorzien.

Dat water wordt opgepompt uit de IJzer en de omliggende waterloopjes en in het waterproductiecentrum naast het spaarbekken behandeld tot lekker en

Bron: https://www.dewatergroep.be/nl-be/over-de-watergroep/infrastructuur/de-blankaart - 17-01-2020

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2019
Historische gebeurtenis
01/01/2011
Historische gebeurtenis
26/06/2008
Historische gebeurtenis
29/03/2001
Historische gebeurtenis
01/01/1972
Historische gebeurtenis
01/01/1959