Publicatie - Beleidsdocument

Weerbare Westhoek: Advies van de Taskforce Weerbare Westhoek aan de Vlaams Regering naar aanleiding van de wateroverlast in het IJzerbekken van november 2023

Bron: vlaamsewaterweg.be
05-01-2024
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 104

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2023 een belangrijk pakket maatregelen goedgekeurd in de nasleep van de recente wateroverlast in de Westhoek en het IJzerbekken. In november 2023 werd de streek geconfronteerd met uitzonderlijke regenval en een verhoogde afvoer van regenwater uit Frankrijk. De combinatie van een door hoge grondwaterstanden verzadigde bodem, dood tij, aanhoudende westenwind en zware neerslag stroomopwaarts in Frankrijk, leidden ertoe dat verschillende waterlopen bu…

Bron: https://www.vlaamsewaterweg.be/weerbarewesthoek - 05-01-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie