Ontwikkeling - Project

Mageteaux: Grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer tussen Duinkerke en Nieuwpoort

Een internationale Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en zijn aanhangsel van 8 maart 1968 regelen de grensoverschrijdende waterafvoer van de Franse en Belgische Moeren, de Colme/Bergenvaart en van het Canal de Furnes/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten zijn de limieten van de installaties echter bereikt. Hierdoor is er geen mogelijkheid om het water af te voeren naar zee in Duinkerke en Nieuwpoort, met wateroverlast in de Binnen- en Bui…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/magetaux - 08-01-2022