Publicatie - Beleidsdocument

Decreet integraal waterbeleid

Oorspronkelijke titel: Decreet betreffende het integraal waterbeleid
Bron: openjustice.be
23-03-2020
Publicatiejaar: 2003 Aantal pagina's: 184

Op Vlaams niveau werd het Europees kaderrichtlijn in 2003 omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid. Dit decreet schept het juridisch en organisatorisch kader waarbinnen het integraal waterbeleid in
Vlaanderen gevoerd zal worden. Het bevat de doelstellingen en  beginselen van integraal waterbeleid, enkele algemene instrumenten van het integraal waterbeleid, de geografische indeling van watersystemen en de organisatie en de planning van het integraal waterbeleid.
In Vlaanderen worden de 2 stroom…

Bron: De milieuboot, thema 10 - Integraal waterbeleid ism Departement omgeging - 23-03-2020
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan
Termen(8)
Bekken Brugse Polders
Benedenscheldebekken
Bovenscheldebekken
Auteur, Redactie(1)