Publicatie - Beleidsdocument

EKW (Europese kaderrichtlijn Water)

Oorspronkelijke titel: Europese kaderrichtlijn Water
Bron: europa.eu
23-03-2020
Publicatiejaar: 2000 Aantal pagina's: 73

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moest voldoen. De richtlijn (2000/60/EG) wilde een aantal oude richtlijnen integreren en vervangen met de bedoeling meer eenheid in de regelgeving te brengen. De richtlijn is sinds eind 2000 van kracht voor het waterbeheer, dat wil zeggen voor het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren. De…

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaderrichtlijn_Water - 23-03-2020

In deze richtlijn zijn regels opgesteld om de verslechtering van de toestand van waterlichamen in de Europese Unie  (EU) te stoppen en voor 2015 een “goede toestand” te bereiken voor Europese rivieren, meren en grondwater.

Specifiek omvat de richtlijn:

  • de bescherming van alle soorten water (oppervlaktewater*, grondwater*, binnenwateren* en overgangswater*);
  • het herstel van de ecosystemen in en rond waterlichamen;
  • de vermindering van vervuiling in waterlichamen;
  • de garantie voor duurzaam waterge…
Bron: https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/good-quality-water-in-europe-eu-water-directive.html - 23-03-2020
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan
Termen(4)