Publicatie - Beleidsdocument

Wateruitvoeringsprogramma IJzerbekken 2023

Oorspronkelijke titel: Wateruitvoeringsprogramma IJzerbekken
Bron: integraalwaterbeleid.be
18-09-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 44

Met het wateruitvoeringsprogramma voor het IJzerbekken leggen de partners binnen het bekken de prioritering incl. timing vast voor de uitvoering van de gebiedsspecifieke acties die nodig zijn om in het bekken de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, de wateroverlast en waterschaarste problematiek aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

Bron: p. 2 - 18-09-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan