Laatste update
22-12-2023
Bron: vmm.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) iva | Aalst

Bron: vmm.be
01-01-2018

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.

Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt…

Bron: https://www.vmm.be/over-vmm - 01-01-2018

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 1990 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Ondernemingsnummer 0887290276
Maatschappelijke naam VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Adres Dokter De Moorstraat 24-26 , 9300 Aalst
Rechtsvorm Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap
Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering (VWZ)
Maatschappelijke naam Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering (VWZ)
Termen(3)
Onderzoekscentra
Vlaamse overheidsorganisaties
Agentschap van(1)
Gelinkte personen(2)
Bernard De Potter
Administrateur-generaal van 2018
Joost Dewelde
Hydroloog

Info

Historische gebeurtenis
04/12/2020

In magazijn KennisWest

Doos 643 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): jaarverslagen/ 1991-2000
Doos 645 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): jaarverslagen/ 2001-2003