Kennistool - Datatool

Vlaamse Overheid Geoloket Waterinfo.be

Waterinfo.be is de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten. Deze website wil jou zo correct mogelijk informeren over overstromingen en droogte. Hier worden alle metingen en voorspellingen samengebracht. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

Bron: https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Algemene_Info/Help_algemeen - 05-06-2020

De geoloketten op www.waterinfo.be/watertoets bundelen alle kaarten die beschikbaar zijn over het watersysteem waaronder de watertoetskaarten, kaarten met risicozones voor overstromingen, e.d. De informatie vereist voor het watertoetsinstrument wordt eveneens aangeleverd via dit geoloket. Alle opzoekingswerk i.k.v. informatieplicht en adviesplicht i.k.v. de watertoets kan opgezocht worden op dit geoloket.

Bron: http://www.geopunt.be/catalogus/applicationfolder/geo-loket-waterinfo-be - 05-06-2020