Kennistool - Datatool

Geoloket Watertalk - Planning onderhoud Westvlaamse waterlopen

Een handige tool, ontwikkeld door de Provinciale dienst Waterlopen, registreert welke aannemer langs welke waterloop graaf- of onderhoudswerken uitvoert. Zo kan je je als land- en tuinbouwer nog beter informeren over waar werkzaamheden of ruimingswerken gepland of uitgevoerd zijn.

Het platform dat ontwikkeld werd binnen het project ‘Watertalk’ licht landbouwers, bedrijven en particulieren in over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen. Die data worden …

Bron: https://inagro.be/themas/agro-ecologie/perceelsranden/hoe-kom-ik-te-weten-waar-en-wanneer-de-waterloop-langs-mijn - 03-05-2023
Termen(6)
Waterlopen
Cartografie en milieu
Cartografie en water