Laatste update
02-02-2023
Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Watertoets

GISWest is de provinciale dienstverlening die de verwerking van ruimtelijke gegevens ondersteunt. Zowel de burger op zoek naar trage wegen in West-Vlaanderen, als de deskundige die een studie wenst uit te voeren als de ambtenaar die volop bezig is met beleidsvoorbereiding kunnen een beroep doen op GISWest. Het GISWest-platform is een verzameling van webdiensten die overheden, ondernemingen, organisaties en burgers de mogelijkheid biedt om ruimtelijke overheidsinformatie te raadplegen, te analyse…

Termen(12)
Waterlopen
Ruimtelijk cijfermateriaal
Cartografie en milieu
Cartografie en water
Hydrografie
In opdracht van(1)