Laatste update
23-03-2023
Bron: integraalwaterbeleid.be
23-03-2023
Kennistool - Datatool

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Bron: integraalwaterbeleid.be
23-03-2023

Om de uitgebreide informatie die in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 wordt aangeboden ook op kaart aan te bieden, werden het geoloket stroomgebiedbeheerplannen en een aantal daaraan gerelateerde overzichtstabellen ontwikkeld.

Bron: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/geoloket - 23-03-2023
Termen(9)
Waterlopen
Geografische informatiesystemen
Cartografie en milieu
Cartografie en natuur