Publicatie - Beleidsdocument

Stroomgebiedbeheerplan voor de Belgische kustwateren 2022-2027

Bron: belgium.be
30-03-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: 2022-2027 kustwateren Aantal pagina's: 109

Dit stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde district voor de Belgische Kustwateren (SGBP) 2022-2027 vormt de tweede herziening van het SGBP krachtens artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 (DIR 2000/60/EG) en het artikel 24 van het Koninklijk Besluit (KB) van 23 juni 2010 betreffende de totstandbrenging van een kader om een goede toestand van het oppervlaktewater te bereiken die de ontwikkeling vereisen van een beheersplan voor het s…

Bron: https://www.health.belgium.be/nl/stroomgebiedsbeheerplan-voor-de-belgische-kustwateren-voor-de-implementatie-van-de-europese-0 - 30-03-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan