Publicatie - Beleidsdocument

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027: Beheersplan Vlaams deel en kaartenatlas voor Schelde en Maas

Bron: integraalwaterbeleid.be
31-12-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: 2022-2027

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bestaan uit verschillende plandelen: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen - maken onderdeel uit van d…

Bron: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027 - 31-12-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(11)
Waterkwaliteit
Benedenscheldebekken
Bovenscheldebekken