Periodiek - Beleidsdocument

Stroomgebiedsbeheerplannen

Bron: integraalwaterbeleid.be
23-03-2023

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen.

De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en aan de Overstromingsrichtlijn (2007). Ze geven ook uitvoering aan de waterbeleidsnota (het beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de visie op het integraal waterbeleid) die richting geeft aan de stroomgebie

Bron: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen - 23-03-2020