Bron: Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst Integraal waterbeleid
25-03-2024
Publicatie - Beleidsdocument

Beleidskader en actieplan waterkwaliteit in Provincie West-Vlaanderen

Bron: Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst Integraal waterbeleid
25-03-2024
Publicatiejaar: 2024 Aantal pagina's: 22

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde op Wereldwaterdag vrijdag 22 maart het nieuwe provinciaal Waterkwaliteitsplan. Dit actieplan is opgebouwd rond acties die de waterkwaliteit in onze provincie moet verbeteren. Het gaat onder andere om inzetten op sensibilisering, monitoring en ondersteunen van lokale besturen. In 2000 heeft de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water uitgevaardigd, die bepaalt dat alle waterlopen binnen de Europese Unie in 2027 een goede kwaliteit moeten bereiken. Deze Kaderric…

Bron: Persbericht Provinciebestuur West-Vlaanderen, Nieuw provinciaal actieplan moet waterkwaliteit in West-Vlaanderen verbeteren, 22 maart 2024 - 25-03-2024
Digitaal in de collectie