Ontwikkeling - Project

Water-Land-Schap 'Robuuste waterlopen Westhoek'

In dit Landinrichtingsproject, genaamd Water-Land-Schap wordt gezocht naar oplossingen voor deze mix van problemen. Landbouwers worden immers dagelijks geconfronteerd met die uitdagingen en kunnen meehelpen om slibafvoer naar de waterlopen te verminderen en de concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen onder controle te houden.

Door samen te werken en buffer- en irrigatiebekkens aan te leggen, kunnen we meer water vasthouden in het gebied en zo voldoende water verzekeren bij lan

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/water-land-schap - 22-06-2020