Projectinfo / Project
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Water-Land-Schap 'Robuuste waterlopen Westhoek'

Water-Land-Schap 'Robuuste waterlopen Westhoek'

Labels
In dit Landinrichtingsproject, genaamd Water-Land-Schap wordt gezocht naar oplossingen voor deze mix van problemen. Landbouwers worden immers dagelijks geconfronteerd met die uitdagingen en kunnen meehelpen om slibafvoer naar de waterlopen te verminderen en de concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen onder controle te houden. Do…

In dit Landinrichtingsproject, genaamd Water-Land-Schap wordt gezocht naar oplossingen voor deze mix van problemen. Landbouwers worden immers dagelijks geconfronteerd met die uitdagingen en kunnen meehelpen om slibafvoer naar de waterlopen te verminderen en de concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen onder controle te houden.

Door samen te werken en buffer- en irrigatiebekkens aan te leggen, kunnen we meer water vasthouden in het gebied en zo voldoende water verzekeren bij langdurige droogteperiodes.

Het is de bedoeling om via Water-Land-Schap alle opgedane ervaringen en kennis van  het Europese project WaterProtect en het LEADER project Kleine Kemmelbeek mee te nemen en met vereende krachten verder te timmeren aan de uitdagingen die op ons afkomen.

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/water-land-schap
Datum bronvermelding: 22/06/2020