Laatste update
14-09-2022
Ontwikkeling - Infrastructuurproject

Provinciedomein Gasthuisbossen | Ieper

De Gasthuisbossen zijn een provinciaal domein in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De bossen bestaan uit een aantal bosdomeinen ten zuidoosten van de stad Ieper. Ze liggen op de heuvelkam van de Ieperboog, op de waterscheidingslijn van de IJzer en de Leie. De totale oppervlakte is meer dan 200 ha. De Gasthuisbossen zijn Europees beschermd als onderdeel van het Natura 2000-gebied 'West-Vlaams Heuvelland' (BE2500003). Het gebied telt een zevental bossen, namelijk Drie Blotenbos of Hoge Netel…

Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Streek- en provinciaal beleid
Toerisme en recreatie
Trefwoorden
Natuur- en recreatiedomeinen
Geografische duidingen

Info