Laatste update
08-05-2024
Bron: vlm.be
22-06-2020
Ontwikkeling - Programma

Water-Land-Schap: Vlaams programma

Bron: vlm.be
22-06-2020

​​​​Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

De beoogde output van het programma is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. He…

Bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap - 22-06-2020

Info

Krijgt subsidies Vlaams Gewest
14/07/2023