Organisatie - Overheid

OMG (Vlaams Departement Omgeving: ruimte, leefmilieu, natuur en energie)

Het departement omgeving staat in voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem. Ze maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving. Ze streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. Ze realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.

Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/missie-en-visie - 04-07-2024

Identificatie

Departement Omgeving
Maatschappelijke naam Departement Omgeving
Afgekorte naam OMG

Info

Opgericht
01/04/2017