Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Het is een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat is de krachtlijn van het plan. De consequenties van deze visie worden in detail en op wetenscha…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/provinciaal-ruimtelijk-structuurplan - 07-06-2022
Termen(4)
Wetgeving en ruimtelijke ordening
Beleidsinstrumenten

In magazijn KennisWest

Doos 3134 Naar een Structuurplan Vlaanderen/ 1992-1994
Doos 3135 Naar een Structuurplan Vlaanderen/ 1994-1995
Doos 3136 Naar een Structuurplan Vlaanderen/ 1995