Laatste update
30-05-2022
Bron: vlaanderen.be
22-04-2020
Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

RUP (Ruimtelijke uitvoeringsplannen) - GRUP (Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen) - PRUP (Provinciale Ruimtelijke uitvoeringsplannen)

Bron: vlaanderen.be
22-04-2020

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is in Vlaanderen een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Een RUP vervangt altijd de bestaande bestemmingsplannen, zijnde het gewestplan, (delen van) een bijzonder plan van aanleg (BPA), of (delen van) een ouder RUP.

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Men spreekt dan ook over gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen. Een RUP kadert steeds in de uit…