Laatste update
18-05-2022
Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

PRS (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan) West-Vlaanderen

Het ruimtelijk beleid op lange termijn in Vlaanderen werd vastgelegd aan de hand van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Ook als provincie spelen we hierin een belangrijke en volwaardige rol. De provincie staat als beleidsniveau tussen Vlaanderen en de gemeenten in voor de ontwikkeling van een samenhangend beleid over de gemeentegrenzen heen, waarbij aandacht wordt gegeven aan gebiedsspecifieke ruimtelijke ontwikkelingen. De rol en visie op deze bovenlokale elementen van de ruimtelijk

Kennisdomeinen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Trefwoorden
Wetgeving en ruimtelijke ordening
Beleidsinstrumenten
Geografische duidingen

Info

In magazijn KennisWest

Doos 2702 Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan/ 2000