Publicatie - Beleidsdocument

Ambitienota Duinencomplex. Naar aanleiding van de Blue Deal, 2020

Bron: vlaanderen.be
08-11-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 19

Met deze deal wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Bron: https://www.vlaanderen.be/publicaties/ambitienota-duinencomplex-naar-aanleiding-van-de-blue-deal-2020 - 08-11-2021
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen