Bron: vlaanderen.be
08-11-2021
Publicatie - Beleidsdocument

Ambitienota Duinencomplex. Naar aanleiding van de Blue Deal, 2020

Bron: vlaanderen.be
08-11-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 19

Met deze deal wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Landbouw
Trefwoorden
Vlaams droogtebeleid
Vlaams kustbeheer
Duinbeheer
Landbouwkundige droogte
Vlaamse strategische planning
Geografische duidingen
Vlaamse kustgemeenten (alle gemeenten)
Ontwikkelingen
Organisaties
Periodieken
Auteur, Redactie