Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Rapport kernenonderzoek: verslaggeving 2013-2015

Bron: west-vlaanderen.be
07-09-2020
Publicatiejaar: 2015 Aantal pagina's: 30

In 2010 is beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie West-Vlaanderen van 2002, in herziening te stellen. In het kader van de kernselectie binnen dit PRS komt de beleidsmatige discussie met betrekking tot leefbaarheid binnen kleinere kernen naar voor. Daarbij komt vaak het gevoel naar boven dat kleinere kernen lijken geconfronteerd te worden met een dalend aanbod aan voorzieningen (winkels, school,…). Het idee dat daarrond heerst, is dat dit op zijn beurt de leefbaarhei…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/beleidskaders/leefbaarheidsonderzoek - 07-09-2020
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie