KennisWest

Rapport kernenonderzoek: verslaggeving 2013-2015
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Rapport kernenonderzoek: verslaggeving 2013-2015

Jaar uitgave 2015
Labels
Aantal pagina's 30
Taal Nederlands
In 2010 is beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie West-Vlaanderen van 2002, in herziening te stellen. In het kader van de kernselectie binnen dit PRS komt de beleidsmatige discussie met betrekking tot leefbaarheid binnen kleinere kernen naar voor. Daarbij komt vaak het gevoel naar boven dat kleinere kernen lijken geco…

In 2010 is beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie West-Vlaanderen van 2002, in herziening te stellen. In het kader van de kernselectie binnen dit PRS komt de beleidsmatige discussie met betrekking tot leefbaarheid binnen kleinere kernen naar voor. Daarbij komt vaak het gevoel naar boven dat kleinere kernen lijken geconfronteerd te worden met een dalend aanbod aan voorzieningen (winkels, school,…). Het idee dat daarrond heerst, is dat dit op zijn beurt de leefbaarheid van deze kernen in het gedrang zou kunnen brengen.  

Binnen dit discours wordt leefbaarheid van een kern gekoppeld aan de aanwezigheid van voorzieningen, waarvan het draagvlak versterkt kan worden door bijkomend woongebied. Hiervoor is een selectie van de kern noodzakelijk. Indien een kern niet wordt geselecteerd, komt aldus de leefbaarheid in het gedrang. Maar is dit wel zo? Op basis van deze redenering wordt de huidige methodiek van de kernselectie in vraag gesteld. Dit onderzoek ging dan ook na of deze gedachtegang  opgaat voor de kernen in de provincie West-Vlaanderen. 

In het 'Rapport kernenonderzoek' wordt een overzicht gegeven van alle resultaten. Indien gewenst is meer gedetailleerde informatie te vinden in de bijhorende documenten waarnaar in het rapport wordt verwezen.