Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Data en Analyse West-Vlaanderen

Data en Analyse West-Vlaanderen

Labels
Het Steunpunt Data&Analyse wil de kwaliteit van beleidsplanning verhogen via kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Concreet betekent dit dat op volgende terreinen ondersteuning geboden wordt: Cijfer-en kaartmateriaal ter beschikking stellen om de externe omgeving waarin lokale besturen/organisaties werken in kaart te brengen Eigen registrat…

Het Steunpunt Data&Analyse wil de kwaliteit van beleidsplanning verhogen via kwantitatieve en kwalitatieve analyses.

Concreet betekent dit dat op volgende terreinen ondersteuning geboden wordt:

  • Cijfer-en kaartmateriaal ter beschikking stellen om de externe omgeving waarin lokale besturen/organisaties werken in kaart te brengen
  • Eigen registratiegegevens van organisaties/diensten verwerken en analyseren
  • Methodologische know how aanreiken: mbt interpreteren van de cijfers, mbt opstellen/uitvoeren onderzoek, mbt opmaak beleidsplanning, …….,
  • Onderzoeksbegeleiding van eigen methodieken of op vraag van de klanten
Bron: https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/steunpunt-data-analyse
Datum bronvermelding: 01/01/2018