Organisatie - Overheid

Data en Analyse West-Vlaanderen

Het Steunpunt Data&Analyse wil de kwaliteit van beleidsplanning verhogen via kwantitatieve en kwalitatieve analyses.

Concreet betekent dit dat op volgende terreinen ondersteuning geboden wordt:

  • Cijfer-en kaartmateriaal ter beschikking stellen om de externe omgeving waarin lokale besturen/organisaties werken in kaart te brengen
  • Eigen registratiegegevens van organisaties/diensten verwerken en analyseren
  • Methodologische know how aanreiken: mbt interpreteren van de cijfers, mbt opstellen/uitvoe…
Bron: https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/steunpunt-data-analyse - 01-01-2018

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Provincie West-Vlaanderen - Data en Analyse West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Provincie West-Vlaanderen - Data en Analyse West-Vlaanderen
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Provinciale Overheden
Termen(3)
West-Vlaamse overheidsorganisaties
Beleidsadvisering
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen