KennisWest

Een terugblik in perspectief: 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - (Losbladig) boek of informatieve publicatie

Een terugblik in perspectief: 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen

Jaar uitgave 2016
Labels
Aantal pagina's 95
Taal Nederlands
In februari 1996 werd in de West-Vlaamse provincieraad de beleidsnota 'gebiedsgerichte werking' goedgekeurd. Het was de aanzet om een vernieuwende werking uit te bouwen op maat van de verschillende regio's in interactie met de lokale besturen, streekorganisaties, Vlaamse actoren en over de grenzen van beleidssectoren heen. Tien jaar later werd die…

In februari 1996 werd in de West-Vlaamse provincieraad de beleidsnota 'gebiedsgerichte werking' goedgekeurd. Het was de aanzet om een vernieuwende werking uit te bouwen op maat van de verschillende regio's in interactie met de lokale besturen, streekorganisaties, Vlaamse actoren en over de grenzen van beleidssectoren heen. Tien jaar later werd die keuze als basisopdracht ingeschreven in het provinciedecreet. 

Deze publicatie blikt niet alleen terug op de diverse verwezenlijkingen van 20 jaar gebiedsgerichte inzet in elke regio, maar wil ook een globale balans maken van de gebiedsgerichte werking in de toekomst. 

Inhoud:

Deel 1:   Twintig jaar gebiedsgerichte werking in West-Vlaanderen (Rik Samyn)

Deel 2:   Vijf gebiedsgerichte thema’s uitgedaagd

- Naar een stelsel van landschapsparken in Vlaanderen   (Johan Van den Bosch)

- Werken aan leefbare dorpen in een landelijk gebied   (Ward Verbakel)

- Economische dynamiek en omgevingskwaliteit: tweespalt of tweespan?   (Hans Leinfelder)

- Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak   (Jan Mees & Ann-Katrien Lescrauwaet)

- Sturen met groenblauwe structuren. Ervaringen in de provincie Zuid-Holland   (Sybrand Tjallingii en Jos Brouwer)

Deel 3:   Een toekomstperspectief voor de provinciale gebiedsgerichte werking (Guido Decorte)