Laatste update
17-12-2023
Bron: westvlaamsemilieufederatie.be
11-06-2020
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

West-Vlaamse Milieufederatie vzw | Brugge

Bron: westvlaamsemilieufederatie.be
11-06-2020

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw verenigt en ondersteunt als koepelorganisatie natuur- en milieuverenigingen, werkzaam in West-Vlaanderen. De lidverenigingen zijn zowel lokale, als regionale, gewestelijke en thematische natuur- en milieuverenigingen.
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw zet zich in om de natuur en het leefmilieu in West-Vlaanderen te beschermen en te verbeteren.
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw doet dit door:

  • Expertise op te bouwen over actuele beleidsthema’s m.b.t. natuur e…
Bron: http://www.westvlaamsemilieufederatie.be/visie-missie-waarden/ - 11-06-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2022 West-Vlaamse Milieufederatie
Adreswijziging
Ondernemingsnummer 0458055477
Maatschappelijke naam West-Vlaamse Milieufederatie
Afgekorte naam WMF
Adres Elizabetlaan 160 , 8300 Knokke-Heist
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
West-Vlaamse Milieufederatie
Ondernemingsnummer 0458055477
Maatschappelijke naam West-Vlaamse Milieufederatie
Afgekorte naam WMF
Adres Beenhouwersstraat 7 - 2ver, 8000 Brugge
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(6)
Informatiecentra in West-Vlaanderen
West-Vlaamse belangenorganisaties
Natuur- en milieueducatie