Artikel - Persartikel

Provinciebestuur West-Vlaanderen wil met erkenning waterlandschap gebieden wapenen tegen klimaatverandering

Oorspronkelijke titel: Provincie wil met erkenning waterlandschap gebieden wapenen tegen klimaatverandering
Publicatiedatum: 30-09-2022

In 2021 lanceerde Vlaanderen een nieuwe oproep naar gebiedscoalities om werk te maken van een waterlandschap. Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water, zowel te veel als te weinig, in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers, bewoners en landschapsbehe

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-wil-met-erkenning-waterlandschap-gebieden-wapenen-tegen-klimaatverandering - 06-10-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie