Laatste update
10-01-2022
Organisatie - Overheidsdienst

Dienst MINAWA - Provinciebestuur West-Vlaanderen

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Dienst MINAWA - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Dienst MINAWA - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Provinciale Overheden
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Streek- en provinciaal beleid
Energie
Trefwoorden
West-Vlaams beleid
Milieu- en natuurbeleid
Waterbeheer
West-Vlaamse overheidsorganisaties

Info