Ontwikkeling - Project

Innovatieve woonvormen pilootprojecten West-Vlaanderen

Om zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen in het woonbeleid vindt de provincie West-Vlaanderen het belangrijk om op vandaag aan de slag te gaan met experimenten die proberen één of meerdere antwoorden of oplossingen te bieden voor toekomstig wonen.