Publicatie - Beleidsdocumenten
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Samenvatting Blue Deal : Vlaanderen verhoogt strijd tegen droogte

Samenvatting Blue Deal : Vlaanderen verhoogt strijd tegen droogte

Oorspronkelijke titel Blue Deal
Jaar uitgave 2020
Labels
Aantal pagina's 33
Auteur, Redactie Vlaamse overheid
Bron: zuhaldemir.be
18/09/2020
Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duideli…

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen:

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik wordt de regel
  3. Landbouw en natuur worden deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren we om te ontharden
  5. De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd
  6. Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

Een high level taskforce met de betrokken ministers en wetenschappers, onder leiding van minister Demir, waakt mee over de uitvoering van de Blue Deal. Onder meer de voorzitter van de Droogtecommissie biedt ondersteuning aan de taskforce.

De Vlaamse regering heeft alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro uitgetrokken. Dit najaar beslist ze welk bijkomend budget ze voorziet voor de verdere uitvoering van deze Blue Deal.

De maatregelen uit de Blue Deal vormen de basis van het hoofdstuk "Risico's op watertekort en wateroverlast minimaliseren" van het Vlaams Klimaat Adaptatieplan 2021-2030, dat in september aan de Vlaamse regering voorgelegd wordt. De deal vormt ook een hoeksteen van het "waterschaarste- en droogterisicobeheerplan", een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, waarvan het openbaar onderzoek in september start.

Bron: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/blue-deal-bindt-strijd-aan-tegen-droogte
Datum bronvermelding: 18/09/2020