Laatste update
19-06-2024
Bron: natuurenbos.be
02-05-2019
Ontwikkeling - Programma

Natura 2000

Bron: natuurenbos.be
02-05-2019

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk. Natura 2000 verzekert de toekomst van Europa’s meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats). Alle lidstaten van de Europese Unie nemen in de Natura 2000-gebieden maatregelen om de Europese soorten en hun leefgebieden ook in de toekomst kansen te geven. Dat doen ze samen met de gebruikers van deze gebieden.

Bron: https://www.natuurenbos.be/natura2000 - 02-05-2019