Laatste update
12-04-2022
Bron: 100procentwest-vlaams.be
11-02-2021
Ontwikkeling - Erkenning

100% West-Vlaams

Bron: 100procentwest-vlaams.be
11-02-2021
100% West-Vlaams kent een structurele basiswerking, getrokken vanuit de Provincie West-Vlaanderen, samen met POM West-Vlaanderen, Inagro, Westtoer en Unizo.
Het is in de eerste plaats een kwaliteitslabel waaraan men de echte hoeve- en streekproducten (h)erkend. Sinds 2015 worden aanvragen van West-Vlaamse streekproducten onderworpen aan een uitgebreide screening. Naast streekgebondenheid en het productieproces wordt ook de globale bedrijfsvoering bevraagd. Op die manier wil 100% West-Vlaams n…
Kennisdomeinen
Detailhandel
Handel
Ondernemen en management
West-Vlaamse ondernemingen
Trefwoorden
Lokale producten
Erkenningen West-Vlaamse ondernemingen en organisaties
Geografische duidingen

Info