Projectinfo / Project
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Watertalk

Watertalk

Labels
Onze watersystemen raken steeds meer uit balans door de verandering van het klimaat. Een goed uitgevoerd efficiënt en klimaatbestendig waterbeheer wordt daarom steeds belangrijker. Een integraal waterbeheer heeft een goed functionerend waterlopenstelsel met een gegarandeerde waterafvoer, beschikt op strategische locaties over dynamische bufferzone…

Onze watersystemen raken steeds meer uit balans door de verandering van het klimaat. Een goed uitgevoerd efficiënt en klimaatbestendig waterbeheer wordt daarom steeds belangrijker.

Een integraal waterbeheer heeft een goed functionerend waterlopenstelsel met een gegarandeerde waterafvoer, beschikt op strategische locaties over dynamische bufferzones tegen overstromingen of waterschaarste bij de landbouw, en beschikt over  een goed management van de oeverzones (met aandacht voor erosiebestrijding en locaties voor vulplaatsen) langs de onbevaarbare waterlopen.

Voor al deze onderdelen is een goede communicatie nodig met de landbouw met wie we als waterlopenbeheerder de open ruimte delen. De acties die provincie West-Vlaanderen onderneemt binnen het project Watertalk moet het  waterbeheer verbeteren door te informeren, te sensibiliseren en uiteindelijk door beter samen te werken  met de aangelanden, die zeer dikwijls landbouwers zijn.

Bron: https://www.projectendatabank.be/nl/projecten/watertalk-1308/
Datum bronvermelding: 30/09/2020