Laatste update
08-05-2020
Bron: sowepo.be
08-05-2020
Organisatie - Onderneming

Sowepo vzw | Poperinge

Bron: sowepo.be
08-05-2020

Sowepo, Sociale Werkplaatsen Poperinge, is als maatwerkbedrijf een toeleverancier voor de industrie en telt een honderdzestig medewerkers. Ze nemen voornamelijk de montage van kleine en gemengde series voor onze rekening en ontlasten bedrijven ook vaak van deelproducties.

Bron: http://www.sowepo.be/ - 08-05-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

SOCIALE WERKPLAATSEN POPERINGE
Ondernemingsnummer 0431297632
Maatschappelijke naam SOCIALE WERKPLAATSEN POPERINGE
Afgekorte naam SOWEPO
Adres Vlaanderenlaan 25 - 27, 8970 Poperinge
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Ondernemen en management
Sociale economie
Werk en arbeidsmarkt
West-Vlaamse ondernemingen
Mens en samenleving
Trefwoorden
Maatwerkbedrijven
Geografische duidingen
Poperinge

Info

Is opgericht
01/01/1995