Laatste update
08-11-2023
Bron: inagro.be
01-01-2018
Kennistool - Datatool

sitesforbiomass.eu : cartografische tool voor lokale biomassasector in grensoverschrijdende gebieden

Bron: inagro.be
01-01-2018
Met deze tool wordt de ontwikkeling van lokale biomassasectoren aangemoedigd (vergisting, ecologisch bouwen …). De tool is gebruiksvriendelijk en tweetalig opgemaakt. Onderstaande informatie kan je raadplegen:
  • openbare gegevens (locatie, aan- of afwezigheid van vervuiling, biodiversiteit …);
  • input van gebruikers die plantaardige biomassa willen afnemen en aankopen;
  • informatie van de beheerders van verlaten terreinen die de sites willen ontwikkelen.

Om de cartografische tool te voeden, lanceert

Bron: https://www.inagro.be/Artikel/guid/6705?utm_campaign=2020-07-10_381&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail - 10-07-2020
Termen(5)
Cartografie en energie
Cartografie en landbouw
Biomassa(rest)stromen
Bio-economie