Laatste update
02-03-2021
Bron: tuawest.be
02-03-2021
Kennistool - Kennisdatabank

Keep.eu

Bron: tuawest.be
02-03-2021
EN

Keep.eu is een database die alle geaggregeerde gegevens over projecten en begunstigden van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerkingsprogramma’s van de Europese Unie tussen de lidstaten verzamelt. Een database die sinds 2000 dagelijks wordt aangepast en wordt voorzien van de meest actuele informatie.