Laatste update
19-09-2023
Bron: vvsg.be
08-05-2020
Kennistool - Informatie- of nieuwsportaal

Inspiratiekaart Renovatiebeleid

Bron: vvsg.be
08-05-2020
Deze inspiratiekaart renovatiebeleid ondersteunt lokale besturen om hun gemeentelijk renovatiebeleid richting te geven. Dat gebeurt door per gebouwtype op wijkniveau/straatsegmentniveau de effecten van renovatiescenario's inzichtelijk te maken en deze te plaatsen naast de TCO en mogelijke premies van de renovatiescenario's.
Voor het huishoudelijk energieverbruik maakt het aandeel warmte zelfs 80% uit van de totale energievraag. Toch blijven zowel de reductie als de verduurzaming van de warmtevr
Bron: https://www.inspiratiekaartrenovatiebeleid.be/ - 17-02-2023