Laatste update
22-09-2022
Bron: vvsg.be
08-05-2020
Organisatie - Overheid

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vzw | Brussel

Bron: vvsg.be
08-05-2020

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is actief als belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen. Het is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308) en daarnaast:

  • alle OCMW’s (308),
  • bijna alle politiezones (110)
  • afvalintercommunales - Interafval (26)
  • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
  • andere intercommunale verbanden (22)
  • autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Ondernemingsnummer 0451857573
Maatschappelijke naam Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Afgekorte naam V.V.S.G.
Adres Bischoffsheimlaan 1-8 , 1000 Brussel
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(2)
Vlaams Gewest (Beleidsregio)
Gelinkte personen(9)
Jan Leroy
senior expert data en analyse van 2021
Jan Leroy
Directeur Bestuur tot 2021
Sam Vanhuynegem
stafmedewerker ouderenbeleid
Solana Onzia
projectmedewerker Samenleven in Diversiteit
Leen Van den Heuvel
stafmedewerker gezinszorg

Info

Krijgt subsidies Vlaams Gewest
01/04/2022

In magazijn KennisWest

Doos 625 VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten): jaarverslagen/ 1998-2000