Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vzw | Brussel

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vzw | Brussel

Labels
Bron: vvsg.be
08/05/2020
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is actief als belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen. Het is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308) en daarnaast: alle OCMW’s (308), bijna alle politiezones (110) afvalintercommunales - Interafval (26) intercommunales voor streekontwikkeling (11…

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is actief als belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen. Het is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308) en daarnaast:

  • alle OCMW’s (308),
  • bijna alle politiezones (110)
  • afvalintercommunales - Interafval (26)
  • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
  • andere intercommunale verbanden (22)
  • autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)
Bron: http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/VVSGkort.aspx
Datum bronvermelding: 01/01/2018