Organisatie - Overheid

Dienst Mobiliteit en Infrastructuur - Provinciebestuur West-Vlaanderen

Deze provinciale dienst is actief bij:
Mobiliteit
  • Coördinatie gebiedsgericht mobiliteitsbeleid (inc. secundaire wegen, trage wegen...)
  • (bovenlokaal) Fietsbeleid uitbouw provinciaal functioneel fietsroutenetwerk
  • Sensibilisering doelgroepen gericht op de overstap naar duurzame vervoersmodi naar nieuwe mobiliteit
  • Woon-werkverkeer (bedrijfsvervoerplanning)
  • Databeheer
Weginfrastructuur
aanleg fietsinfrastructuur (Fietsfonds), aanleg recreatieve weginfrastructuur via gebiedsgerichte werking, ...…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Provincie West-Vlaanderen - Dienst Mobiliteit en Infrastructuur
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Provincie West-Vlaanderen - Dienst Mobiliteit en Infrastructuur
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Provinciale Overheden
Termen(5)