Laatste update
03-04-2022
Organisatie - Overheid

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Dienst EEIS - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0207725696
Maatschappelijke naam Dienst EEIS - Provinciebestuur West-Vlaanderen
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Provinciale Overheden
Kennisdomeinen
Streek- en provinciaal beleid
Mens en samenleving
Toerisme en recreatie
Trefwoorden

Info